Мениджмънт

Бранимир Кирилов
Мениджър на клъстера, Председател на УС
Велика Андреева
Мениджър на Нано Дентал Академи, Член на УС
Свилен Мустакерски
Член на УС

Екип

Радина Кирилова
Маркетинг мениджър
Асен Бораджиев
Мениджър Бизнес развитие