Философията на Клъстера за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина е да подкрепя и стимулира колаборацията между участниците в сдружението. Крайната цел е да създадем една ефективна и взаимно допълваща се екосистема от съмишленици, които споделят сходни интереси и професионален опит.

В сдружението членуват водещи медико- дентални клиники, изцяло дигитализирани зъботехнически лаборатории, експерти в триизмерната образна диагностика и нейния пренос, изследователски лаборатории, които разработват и въвеждат работата с иновативни протетични материали в комбинация с високи технологии.

Синергията в екосистемата допълват информационно-технологични, комуникационни и инжинерни компании, бизнес развитие и консултантски организации, НПО, иновативни компании за 3D принт на медицински модели и прототипи, производители и доставчици на медицинска техника и консумативи.

Други членове с не-медицинска насоченост са компании, които осъществяват комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на информационни системи, консултантски услуги и специализирано обучение, разработка на уеб страници, апликации и мобилни приложения, разработка на  иновативни софтуерни решения.

Сред членовете на клъстера е и МУ Плевен, който е пример за успешен синтез между дългогодишна академична акредитация и иновативна научно-развойна дейност.

Сред членовете на клъстера е и МУ Плевен, който е акредитирано висше училище и същевременно е в списъка на научните организации в РБълария. Сътрудничеството с МУ Плевен ще осигури възможност за предлагане на един нов тип академично-практическо обучение и представяне на добри практики.

1. Защо да членувам в Клъстера за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина? 

 • Защото искаме заедно да генерираме предизвикателни идеи, които да превърнем в иновативни решения. Така ще продължим да помагаме не само на нашите пациенти, но и на нашите съмишленици, обединени в ежедневните усилията за поддържане на високи стандарти в модерното здравеопазване;
 • Клъстерът партнира успешно в различни бизнес области като маркетинг, продажби, стратегическо планиране, достъп до пазара на нови продукти и определяне на дългосрочни възможности за бизнес развитие;
 • Нашият екип има богат опит във взаимодействие с водещи и развиващи се медико-дентални практики, свързаните с тях лаборатории, водещи организации в  научноизследователската и развойна дейност (НИРД), в информационните и комуникационни технологии (ИКТ), учебни заведения и НПО;
 • Предлагаме доказан опит в създаването и въвеждането на дигитализирани решения в различни терапевтични области на денталната медицина, профилирани обучения на колеги, както и познания за глобалните бизнес тенденции в здравеопазването що се отнася до производители, търговски и научно- изследователски компании;
 • Защото разполагаме с модерен учебен център, фокусиран върху обучението чрез високи технологии и практически упражнения за запознаване и правилно усвояване на най-модерните методи, процедури и протоколи в работата на денталните специалисти- лекари, асистенти и техници.

2. Ползите от членство в Клъстера:

 • Ставате част от динамична екосистема за сътрудничество между медицина, здравни институции, индустрията, ИТ общността, научноизследователската и развойна дейност с целенасочени и последователни възможности за работа в мрежа.
 • Достъп до актуална и навременна информация от здравно-технологичната сфера що се отнася до иновативни решения и прилагане на съответните протоколи.
 • Подкрепа на иновативни идеи в сферата на здравеопазването, с цел превръщането им в пилотни проекти и/или успешни бизнес практики.
 • Връзка и взаимодействие с бизнеса в сферата на високите технологии и иновациите, компании, които дават нови технологични решения за изграждане на ефективен здравен сектор.
 • Популяризиране идеите и визията на всеки член сред широката общественост, институции и здравната сфера.
 • Подкрепа на кампании и инициативи на всяка организация, членуваща в Клъстера.
 • Предоставяне на възможност за участие в национални и международни проекти на Клъстера.
 • Съкращаване пътя на комуникация чрез лобиране пред институции, медицински организации и специалисти, международни организации и др.
 • Участие в разработването на политики, управление и конкурентоспособност в областта на дигиталното здравеопазване.

3. Ако желаете да станете член на клъстера:

Изпратете имейл на v.andreeva@nanoacademy.bg, изразяващ желанието за участие.

4. За дарения и членски внос:

Разплащателна сметка на Сдружение Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина с Булстат: BG 176952155

Банка: УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG09 UNCR 7000 1522 7601 31
BIC (IBAN): UNCRBGSF 

5. Нашите членове:

Дентални клиники:

ИКТ компании:

НПО:

Учебни заведения:

Бизнес развитие:

НИРД Организации

Доставчици на медицинска техника и консумативи