В сдружението членуват лекари стоматолози, зъботехници, ортодонти и др. специалисти, като стремежа е предоставяне на комплексна завършена услуга, обхващаща всички услуги в областта в стоматологията.

Клъстерът включва различни специалисти в областта на стоматологията, като целта е обмяна на опит, споделяне на ноу-хау, внедряване на нови методи за лечение, както и осигуряване използване на модерна високотехнологична апаратура.

Освен специалисти по дентална медицина в дружеството членуват и клинични лаборатории чиято цел е да подпомагат клъстера при изследването и анализа на нови материали и лепила, с цел внедряването им при работата на зъботехниците и стоматолозите.

Други членове с не-медицинска насоченост са компании, които осъществяват комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на информационни системи, консултантски услуги и специализирано обучение, разработка на уеб страници, апликации и мобилни приложения, разработка на  иновативни софтуерни решения.

В клъстера членува и 1 неправителствена организация специализирана в 3D проектирането и изработка на 3D модели и прототипи.

Сред членовете на клъстера е и МУ Плевен, който е акредитирано висше училище и същевременно е в списъка на научните организации в РБълария. Сътрудничеството с МУ Плевен ще осигури възможност за предлагане на един нов тип академично-практическо обучение и представяне на добри практики.

Към момента в Сдружението членуват 23 организации.

Дентални клиники:

ИКТ компании:

НПО:

Учебни заведения:

Бизнес развитие:

НИРД Организации

Доставчици на медицинска техника и консумативи