M Technologies International B.V– Amsterdam  – е софтуерна компания, специализирана в  разработка на уеб страници, апликации и мобилни приложения, SEO и SEM, уеб-PR и разработка на  иновативни софтуерни решения. Компанията разполага с високо квалифициран екип в сферата на научно изследователската и развойна дейност, енергийната икономика, електроника, софтуерно инженерство.  Член на клъстера от края на 2016г.