Иновативен клъстер 3D технологии е сдружение, което развива дейността си в създаване на реални триизмерни обекти. Дружеството е създадено в края на 2015 г. и се включва в Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина в края на 2016г. Присъединяването му цели обмяна на опит в областта на 3D технологиите и по-специално прилагането им в областта на стоматологията и зъботехниката.Сдружение иновативен клъстер 3Д технологии Иновативният клъстер 3D технологии развива дейността си в създаване на реални триизмерни обекти. Дружеството е създадено в края на 2015г. и се включва в Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина в края на 2016г. Присъединяването му цели обмяна на опит в областта на 3D технологиите и по-специално прилагането им в областта на стоматологията и зъботехниката.