ТехноЛогика ЕАД е водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение. Компанията има офиси в София, Пловдив, Варна, Република Македония и Босна и Херцеговина, а екипът й наброява повече от 170 специалисти в различни области в т.ч. експерти с най-високи степени на сертификация – PMI Project Management Professional, Oracle Master и др. „ТехноЛогика” развива целенасочена иновативна дейност – усвоява, адаптира, доразвива нови информационни технологии и създава технологични средства. ТехноЛогика е „Златен партньор” на Oracle и „Златен партньор” на Microsoft, работи като оторизиран учебен център на Oracle, International Institute of Business Analysis (IIBA®) и Project Management Institute (PMI®), а също така е сертифициран тестов център на Prometric, Pearson VUE, Kryterion и IIBA. Клиенти на „ТехноЛогика” са уважавани компании и организации, много от които лидери в своята сфера на дейност – финансови институции, телеком оператори, производствени предприятия, държавна администрация, ютилити компании, търговски фирми и др. Всяка година специалистите на фирмата приключват средно осем информационни системи от корпоративен, национален и международен мащаб и значение, като някои от проектите са свързани с изисквания на НАТО или ЕС. Компанията е член на клъстера от 2016г.