Комак Медикал ЕООД е договорна изследователска организация, която предлага извършване на клинични изследвания, тяхното провеждане и мониторинг, проучване и развитие на нови медицински продукти в съответствие с Международната конференция по хармонизация и изискванията на Асоциацията за добра клинична практика и ISO 9001:2008 за създаване и поддръжка на системи за управление на качеството, приложимите директиви на Европейския парламент и Европейския Съвет, както и всички национални наредби. Стратегическото развитие на компанията е фокусирано в завоюване на нови и бъдещи клиенти от международните пазари и предлагането на пълен пакет продукти и услуги в областта на клиничните и биофармакологични проучвания. Инвестициите и усилията на мениджмънта и служителите е изцяло насочено в усъвършенстването, развиване и надграждане на медицинските продукти и клиничните изследвания в избора на най-успешния продажбен подход към крайните клиенти. Основната икономическа дейност на предприятието е научноизследователска и развойна дейност. Комак Медикал работи в строго специфична среда, където осигурява интелигентни и модерни решения в областта на клиничните изследвания за биофармацевтичната индустрия на международния и националния пазар. Клиничните изпитвания на лекарства са един от решаващите етапи от разработката на всеки нов медикамент, при който лекарствата се изпитват върху хора. Те представляват изследователски проучвания, предназначени да дават отговори на научни въпроси, свързани с механизма на действие на лекарствата, тяхната безопасност и целесъобразност за приложение в медицинската практика при лечение или профилактика на заболяванията. Те са задължителен етап от развойната дейност на иновативни лекарства и ваксини за лечение и превенция на заболявания. Предвид спецификата на предлаганите услуги, основни клиенти на дружеството са водещи международни фармацевтични компании. Това налага непрестанното поддържане на високо качество и кратки срокове за изпълнение на анализите. Компанияа е член на клъстера от 2016г.