Центърът за професионално обучение към сдружение „Хипократ“ в град София е лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование към Министерски съвет.

Тук се организират и провеждат обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация и/или част от професионална квалификация за парамедици, дентални, социални и здравни асистенти, изпълнители на термални процедури. Центърът е разработил и специализирана лицензионна програма за сътрудници в малкия и средния бизнес, маркетинга и бизнес-администрацията.