Амбулатория за индивидуална практика  за първична медицинска помощ по дентална медицина д-р Пресиян Кръстев ЕООД

Клиника по пародонтология Кръстев, предлага лечения в областта на пародонтологията, имплантологията и оралната хирургия.. Членство му в клъстера ще спомогне за споделяне на опита и знанията в областта на парадонтологията.АИПМПДМ  д-р Пресиян Кръстев ЕООД се присъединява към клъстера през 2016г.