Сити център дентален кабинет – амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ предлага стоматологични услуги, като целта на екипа е прилагане на последните достижения в областта на стоматологията. Членство му в клъстера ще му осигури ускоряване процеса на навлизане на нови технологии и методи на зъболечение и протезиране. Споделяне на добри практики, обмяна на опит и ноу-хау.  За дейността на клъстера фирмата ще осигури база за надграждащо обучение на дентални асистенти. Фирмата е член на клъстера от 2016г.