Би Енд Ди Мениджмънт България ООД e компания, която развива своята дейност в областта на търговското сътрудничество, предоставя управление на стоматологични практики, разработва търговски политики. Дружеството ще подпомага членовете на клъстера при създаването на канали за комуникации помежду им, а също така и създаване на добри практики за комуникация и добри търговски практики между членовете и външните им доставчици и контрагенти. Би Енд Ди Мениджмънт България ООД е един от основателите на сдружението Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина.