КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ