НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗВЪРШВАЩА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ