22.11.19 ТЕМА 1 “Привличане на нови пациенти” (Как да превърнем денталната практика в магнит за пациенти? Как всички в екипа да печелят пациенти за практиката ?Как да превръщаме пациентите в лоялни клиенти?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
За целия екип на денталната практика

ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:

 • Познавате очакванията на пациентите, как да ги формирате и направлявате
 • Разбирате значението на „пътя на пациента“ и стъпките, които определят преживяването на пациента във вашата практика
 • Имате яснота как всеки в денталната практиката влияе върху преживяване на пациента
 • Изграждате силно положително първо впечатление в очите на нови и потенциални пациенти
 • В допълнение ще получите практични съвети как да използвате техниката „мигове на истината“, за да създавате доволни и лоялни пациенти.23.11.19 ТЕМА 2 “ Доверието на пациента” (Или как да изградим авторитет и надеждност в очите на пациента чрез напасване в комуникацията?)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС? За хората в денталната практика, които комуникират с пациенти

ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:

 • Използвате най-мощния инструмент за изграждане на доверие
 • Познавате предпочитания от пациента канал за комуникация
 • Разбирате силата на различните канали за комуникация с пациентите
 • Познавате своя водещ стил на комуникация и областите за развитие с цел напасване на комуникацията към пациентите
 • В допълнение ще получите практически инструмент, с който да повишите нивото на познаване на собствените силни страни и потенциал за развитие.13.12.19 ТЕМА 3 “Бариери в комуникацията с пациенти” (Да намалим пропуснати ползи и увеличим потока на пациенти.Как да сме сигурни, че това, което искаме да кажем е това, което другата страна разбира и обратно?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
За целия екип на денталната практика

ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:

 • Видите практичен разрез на процеса на комуникация и подводните камъни в него
 • Изразявате мнение и споделяте информация така, че да ви разбират точно
 • Слушате така, че точно да разбирате гледната точка на другата страна
 • Използвате пълноценно силата на обратната връзка в ежедневната комуникация
 • В допълнение ще получите лесно приложимо практическо упражнение, с което можете да тествате нивото на разбирателство в комуникацията между хората във вашия екип.14.12.19 ТЕМА 4 “Авторитет пред пациента и взаимно уважение”(Как да отстояваме позиция през взаимния интерес и печалба?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
За целия екип на денталната практика

ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:

 • Изследвате и развивате личното ниво на асертивност
 • Използвате техники за заявяване и отстояване на личната позиция и интереси в комуникацията
 • Показвате внимание към позицията и интересите на другата страна в комуникацията
 • Намирате изход приемлив за двете страни в на пръв поглед невъзможни ситуации
 • В допълнение ще получите практични съвети за асертивна комуникация по телефон и имейл.24.01.20 ТЕМА 5 “Методология за разбиране на пациентите и увеличаване на потока на удовлетворени пациенти (Или как да работим с пациенти и колеги по най-лесен и приятен за двете страни начин?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС? За целия екип на денталната практика

ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:

 • Познавате по-добре своят личен профил на предпочитанията при работа и взаимодействие с пациенти и колеги
 • Изработите и прилагате свой подход за комуникация с различните профили на предпочитанията на хора около вас
 • По-голяма осъзнатост и познаване на специфични очаквания, мотиватори и страхове на различните типове колеги и пациенти.
 • Подходи и работещи техники за справяне с пациенти в трудни и критични ситуации.
 • В допълнение ще получите лесен за прилагане тест, с който да определяте водещите предпочитания на хора, с които работите – пациенти и колеги.25.01.20 ТЕМА 6 “Представяне на план за лечение и справяне с възражения”(Как да използваме мотиваторите и страховете на различните типове пациенти?Как да представим план за лечение, така че пациентът да разпознае своето решение?

Продължителност 1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС? За хората в денталната практика, които комуникират с пациенти

ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:

 • Представяте себи си по възможно най-въздействащ и запомнящ се начин пред нови пациенти
 • Представяте план за лечение според различните типове пациенти по убедителен начин с цел проактивно избягване на възражения
 • Разбирате възраженията на пациента, откривате нуждите и мотивацията зад тях и намиране на общия интерес
 • В допълнение ще получите конкретни инструменти, които може да развиете и прилагате и след самия семинар.13.03.20 ТЕМА 7 “Уверено представяне и обосновка на цена за лечение”(да представяме убедително разликата между цена и стойност и да получаваме повече препоръки от пациенти?

Продължителност 1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС? За хората в денталната практика, които комуникират с пациенти

ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:

 • Конкретни подходи при представяне на цените в плана за лечение през стойността която даваме на пациентите си.
 • Техники за справяне с възражения при представяне на цената и обосноваване на по-висока цена.
 • Как да се подготвим за споделянето на истински въздействащи истории, които да ни помагат при работата с пациенти
 • Как да предразположем и искаме от пациентите ни препоръка с цел привличане на желаните от нас пациенти
 • В допълнение ще получите структура и демонстрация на истории и работещи техники за обосноване на цена или справяне с възражения14.03.20 ТЕМА 8 “Емоционална интелигентност за по добри релутати на денталната практика” (как да опознаем емоциите и работим ефективно с тях за по-качествени отношения с пациентите и екипа на практиката)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС? За целия екип на денталната практика

ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:

 •  Познавате различните нива на ЕИ
 • Имате възможност да стартира процеса по различаване на емоция, чувства и мисли
 • Осъзнаване нивото на самомотивация, емпатия и склонност за работа в екип
 • Овладяват техники за контрол и управление на собствените емоции
 • Научават как да разпознаваме по коректно емоциите на околните и да адаптираме комуникацията си спрямо тях
 • В допълнение ще получите въпросници за осъзнатост по всяко от нивата на ЕИ и идея върху какво да се фокусирате за да развиете още повече вашата ЕИ.24.04.20 ТЕМА 9 “Стресът в ежедневието на денталната практика – приятел и враг?” (Или как значително да намалим негативните емоции и да подобрим своето представяне в стресиращи ситуации?)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС? За целия екип на денталната практика

ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:

 • Изграждате анти-стрес нагласа към заобикалящите събития
 • Идентифицирате своите реакции към стресиращите фактори
 • Опознавате собствения кръг на загриженост, сферите на контрол и влияние
 • Практикувате техники за регулиране нивата на стрес в предизвикателни ситуации
 • Различавате положителния и негативния стрес в ежедневието
 • В допълнение ще получите въпросник за измерване на текущите нива на стрес във вашия живот и техните източници.25.04.20 ТЕМА 10 “Предпочитана дентална практика в резултат на усилията на целия екип” Разликата между група и екип Или как да направим 1+1>2 в работата на екипа на денталната практика?

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 1 ден

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЗИ КУРС?
За целия екип на денталната практика


ПОЛЗИ
В този курс вие ще получите знания и умения, които ще ви помогнат да:

 • Придвижвате екипа на клиниката към следваща фаза от неговото развитие
 • Разпознавате характеристиките на високоефективните екипи в ежедневната работа на вашия екип
 • Повишавате нивото на доверие между хората в екипа
 • Познавате очакванията на останалите членове на вашия екип към начина на работа и взаимодействие в клиниката
 • В допълнение ще получите тест за определяне на предпочитаните екипни роли на всеки член на вашия екип.ЦЕНА на еднодневно обучение – 600лв без ДДС, ако се запишете на две последователни теми ползвате 5 % отстъпка. При двама присъстващи от една практика, втория записан ползва 10 % отстъпка от обявената такса.
Ако решите да се възползвате от цялото обучение има пакетна цена от 5100лв без ДДС.

Всички участници могат да се възползват от 30мин. консултация с водещите до 30 календарни дни от приключване на обучението. Могат да се обсъждат индивидуални казуси и проблеми.