Събитие по повод приключване на проект „Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 18.01.2019г.  в  12:00 часа, по повод приключване на проект „Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“.

Място на събитието: гр. Плевен, ул. Хан Крум 2, в сградата на ДКЦ Свети Панталеймон ет. 2

На 22.11.2017 г. СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА и ХУМАННА МЕДИЦИНА сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 Развитие на клъстери в България, по ОП Иновации и  конкурентоспособност, Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.

Към днешна дата дейностите по проекта са изпълнени, създаден е високотехнологичен тренировъчен център, с който да се осигури възможност, широк кръг от стоматолози да се запознаят с последните достижения на технологиите и иновативни методи за зъболечение. Обмяна на опит, научноизследователска дейност, споделяне на ноу­хау, внедряване на нови методи за лечение, както и обучение за работа с високотехнологична апаратура.

Начало на проекта: 22.11.2017г.

Край на проекта: 22.01.2019г.

Стойност на проекта: 2 125 877.60лв., от които 1 274 208.92лв. европейско и 224 860.40лв. национално съфинансиране.