Д-р Бранимир Кирилов – председател на КРОЛДМ беше избран за член на КС на АБК по време на Редовното отчетно-изборно събрание на Асоциацията

На 14.06.2019 г. Асоциацията на бизнес клъстерите проведе своето Редовно отчетно-изборно събрание, на което беше представен отчет за дейността и фнансовото състояние на Сдружение АБК за периода 2017-2019 г. и беше избрано ново ръководство – УС и КС на АБК.

По време на събранието бе избран нов Контролен съвет на АБК в състав: г-жа Лияна Аджарова – член на УС на Клъстер Зелена Синергия, г-н Бранимир Кирилов – председател на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина и г-жа Даниела Чонкова – член на КС на Клъстер Мехатроника и Автоматизация. За негов председател членовете на КС избраха единодушно г-жа Даниела Чонкова, за която това е втори мандат.

УС на АБК ще бъде с нов числен състав, който се увеличава от 5 на 9 души, за да има по-добро регионално и индустриално представяне на клъстерите в страната. Четирима от новоизбраните членове бяха част и от предишния УС – г-н Венцислав Славков – председател на Клъстер мехатроника и автоматизация, г-жа Геновева Христова-Мъри – председател на Български мебелен клъстер, г-жа Илзе Атанасова – председател на Морски клъстер България и г-н Красимир Стоянов – зам. председател на ИКТ Клъстер – Пловдив, което осигурява приемственост и е предпоставка за продължаване на важните за АБК проекти. Към тях по предложение и номинация на Комисията за избор на нови УС в състав: Венцислав Славков, Геновева Христова и Даниела Чонкова бяха предложени за членове на УС и: г-н Иван Михайлов – председател на Аутомотив Клъстер България, г- н Петър Статев – председател на Фондация ИКТ Клъстер, г-н Николай Минков – изпълнителен директор на Индустриален Клъстер Средногорие, г-н Петко Георгиев – председател на ИКТ Клъстер Бургас и г-н Петър Кисьов – представител на Клъстер Зелена Синергия.  Членовете на УС на АБК бяха избрани с пълно мнозинство от участниците в ОС с право на глас. Новото ръководство на АБК е с двугодишен мандат.

На първото си заседание УС на АБК избра единодушно г-н Иван Михайлов за свой председател. Поради невъзможност да присъства на събранието, Г-н Михайлов беше представляван от изпълнителния директор на Аутомотив Клъстер България – г-н Любомир Станиславов.

В работата на ОС на АБК се включиха 11 клъстера с право на глас и 2 асоциирани члена.

Доклад за дейността на УС на АБК за изминалия мандат може да изтеглите тук.

Презентация от Доклад за дейността на УС на АБК за изминалия мандат може да изтеглите тук.