Конференция за представяне на клъстера и лекция на тема: 3D навигирана имплантология

На 17.11.2018г.в гр. София, хотел Интерконтинентал, се проведе Конференция за представяне на клъстера, целите му и перспективи за развитие пред неговите членове и заинтересовани страни.
По време на събитието бе акцентирано върху доставените активи по проекта, както и услугите, които клъстерът предоставя и ще предоставя в бъдеще. 

Веднага след Конференцията се проведе лекция на тема:  „3D навигирана имплантология и изработка на хирургичен водач“ Като гостуващ лектор беше поканен Хулиан Конехо, който е изнасял лекции в над 30 страни, с фокус върху дигиталните работни потоци за възстановявания на естетични зъбни импланти, и  е автор на многобройни научни публикации в списания с рецензии.

Гледайте видеа от събитието тук:

https://www.facebook.com/nanodentalacademy/videos/1808149975962204/

https://www.facebook.com/nanodentalacademy/videos/277629053099025/