Показва 20 резултат(а)

ПОКАНА

До: заинтересованите страни – стоматолози, лекари, зъботехници и дентални асистенти. Уважаеми дами и господа, имам удоволствието да Ви поканим на информационно събитие на 01.10.2021г.  в …

Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за „Развитие на иновационни клъстери“

               На 22.06.2020г. Сдружение клъстер за развиттие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма …

ПОКАНА

До: заинтересованите страни – стоматолози, лекари, зъботехници и дентални асистенти. Уважаеми дами и господа, имам удоволствието да Ви поканим на информационно събитие на 09.07.2020г.  в …

Клъстерът за развитие и обучение на лекари по дентална медицина взе участие в Годишна национална среща – „Клъстери и бизнес организации по пътя на развитието“.

На 14.06.2019 г. се проведе Годишна национална среща – „Клъстери и бизнес организации по пътя на развитието“ в град Пловдив от 14:00 ч, в сградата на …

Д-р Бранимир Кирилов – председател на КРОЛДМ беше избран за член на КС на АБК по време на Редовното отчетно-изборно събрание на Асоциацията

На 14.06.2019 г. Асоциацията на бизнес клъстерите проведе своето Редовно отчетно-изборно събрание, на което беше представен отчет за дейността и фнансовото състояние на Сдружение АБК …

КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛЪСТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АБК 2019.

КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛЪСТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АБК 2019, която се проведе 26-27.03.2019 г. Повече …

Събитие по повод приключване на проект „Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 18.01.2019г.  в  12:00 часа, по повод …