Показва 11 резултат(а)

Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за „Развитие на иновационни клъстери“

               На 22.06.2020г. Сдружение клъстер за развиттие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма …

Събитие по повод приключване на проект „Развитие и популяризиране на Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 18.01.2019г.  в  12:00 часа, по повод …

Конференция за представяне на клъстера и лекция на тема: „Автотрансплантация и травма на зъби“

На 24.11.2018г. в гр. Плевен се проведе Конференция за представяне на клъстера пред по-широка аудитория от заинтересовани страни. По време на събитието бе акцентирано върху …

23.10.2018г. Открит избор с публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център

Открит избор с публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център: 1. Специализирана маса за обучение на …

Решение за прекратяване на Обособена позиция 1 от Публична покана публикувана на 09.08.2018г

Решение за прекратяване на Обособена позиция 1 от Публична покана публикувана на 09.08.2018г. избор на изпълнители за доставка на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция …

Открит избор с публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център

Открит избор с публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център: 1. Специализирана маса за обучение на …

Открит избор на изпълнител/ли за доставка на ДМА по обособени позиции

Открит избор на изпълнител/ли за доставка на ДМА по обособени позиции:Обособена позиция 1 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център – …

Открит избор с Публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на Специализирана медицинска система за обучение – 1бр.

Открит избор с Публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на Специализирана медицинска система за обучение – 1бр. Краен срок за подаване на оферти 06.07.2018г. Публичната покана и документация за кандидатстване можете да намеритена …

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 29.03.2018г. в 9:00 часа

Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина“ има удоволствието да Ви покани, на информационно събитие на 29.03.2018г.  в 9:00 часа, по …