Показва 1 резултат(а)

Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за „Развитие на иновационни клъстери“

               На 22.06.2020г. Сдружение клъстер за развиттие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма …