Показва 16 резултат(а)

Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за „Развитие на иновационни клъстери“

               На 22.06.2020г. Сдружение клъстер за развиттие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма …

Клъстерът за развитие и обучение на лекари по дентална медицина взе участие в Годишна национална среща – „Клъстери и бизнес организации по пътя на развитието“.

На 14.06.2019 г. се проведе Годишна национална среща – „Клъстери и бизнес организации по пътя на развитието“ в град Пловдив от 14:00 ч, в сградата на …

Д-р Бранимир Кирилов – председател на КРОЛДМ беше избран за член на КС на АБК по време на Редовното отчетно-изборно събрание на Асоциацията

На 14.06.2019 г. Асоциацията на бизнес клъстерите проведе своето Редовно отчетно-изборно събрание, на което беше представен отчет за дейността и фнансовото състояние на Сдружение АБК …

КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛЪСТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АБК 2019.

КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛЪСТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АБК 2019, която се проведе 26-27.03.2019 г. Повече …

Конференция за представяне на клъстера и лекция на тема: „Автотрансплантация и травма на зъби“

На 24.11.2018г. в гр. Плевен се проведе Конференция за представяне на клъстера пред по-широка аудитория от заинтересовани страни. По време на събитието бе акцентирано върху …

Конференция за представяне на клъстера и лекция на тема: 3D навигирана имплантология

На 17.11.2018г.в гр. София, хотел Интерконтинентал, се проведе Конференция за представяне на клъстера, целите му и перспективи за развитие пред неговите членове и заинтересовани страни. …

23.10.2018г. Открит избор с публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център

Открит избор с публична покана на изпълнител за Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за научноизследователски тренировъчен център: 1. Специализирана маса за обучение на …

Решение за прекратяване на Обособена позиция 1 от Публична покана публикувана на 09.08.2018г

Решение за прекратяване на Обособена позиция 1 от Публична покана публикувана на 09.08.2018г. избор на изпълнители за доставка на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция …