Клъстерът за развитие и обучение на лекари по дентална медицина се стреми да идентифицира нуждите на своите членове и ясно да дефинира посоките на своите дейности и услуги, така че бъде в пряка полза за тях.

Екипът на Клъстера провежда регулярно индивидуални срещи с членовете на организацията, както и с потенциални заинтересовани страни, чрез които се разграничават някои от най-сериозните недостатъци в бранша, сред които:

 • Липса на информираност на стоматолозите за съвременните достижение в зъболечението;
 • Липса на достъп до високотехнлогично оборудване;
 • Липса на познания за съвременните материали за зъбопротезиране и зъболечение;
 • Липса на познания за нови технологии за методи на имлантиране;
 • Трудност при навлизане на нови пазари;

За да реши тези проблеми, Клъстерът предоставя следните услуги:

 • Организиране и провеждане на обучения и тренинги и запознаване със съвременните достижения в областта на зъболечението и зъбопротезирането за повишаване на квалификацията.
 • Осигуряване на национални и международни лектори на най-високо ниво.
 • Достъп до високотехнологично оборудване, въвеждане и прилагане на иновации във денталното лечение и зъботехниката.
 • Достъп до специализирана информация за международни конференции и изложения и подпомагане за участие в тях.
 • Развитие на здравния туризъм в България.
 • Предоставяне на високотехнологичен център за обучения и специализирани събития на членове и заинтересовани страни.
 • Създаване на мрежи и връзки за взаимоизгодно сътрудничество с партньори от страната и чужбина.
 • Работа с Държавната администрация и БЗС
  за подкрепа, обединяване и защитаване интересите на своите членове.
 • Консултации за бизнес развитие на мениджмънта на отделните членове.
 • Научно-изследователска дейност.
 • Интернационализация.